Disclaimer

Disclaimer voor er-rol.nl

Er-rol (Kamer van Koophandel: 01133940), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot er-rol.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Er-rol behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Er-rol spant zich in om de inhoud van er-rol.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op er-rol.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Er-rol.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op er-rol.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Er-rol.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op er-rol.nl. Er-rol oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op er-rol.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Er-rol nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Er-rol.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Er-rol, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Nieuwsbrief

Sign up for our news letter

© Copyright 2021 er-rol.nl | RH-Webdesign
Powered by Lightspeed